Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 13-14/09/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 3078/86064/09-09-2010)
2. 8η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 5826/08-09-10)
3. ΙΕ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 3984/08-09-10)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40472
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40374

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 09/09/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 3016-83887/06-09-10).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40341

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 06/09/2010

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση-ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της-Β΄φάση»
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του ΤΔΠΕΑΕ πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=242

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 03/09/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην ΙΗ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 31.08.2010/3393).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40140

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 01/09/2010

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου: «Μουσειολογική – Μουσειογραφική Μελέτη του Νέου Μουσείου Πατρών».
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του ΤΔΠΕΑΕ πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=241

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 24-25/08/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης επιστημονικού:
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στα πλαίσια του Έργου: "Aρχαιολογικό πάρκο μεταβυζαντινών μνημείων Κληματιάς" για την 8η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 5408/18-08-2010).
2. Πρόσληψη ωρομισθίου επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α Καλαμάτας για την εκτέλεση του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρo – Σπάρτη στο τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα (Αρ. Πρωτ: 4025/13-08-2010).

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 20/08/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. ΛΓ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 11.08.2010/4484)
2. Λ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 16.08.2010/4809)
3. 23η EBA (Αρ. Πρωτ: 17.08.2010/5246)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39773
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39775

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 17/08/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΚΕ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 12.08.2010/4328).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39718

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 04/08/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ: 02.08.2010/2531)
2. ΚΘ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.08.2010/2281)
3. ΚΘ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.08.2010/2283)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39579
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39581

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 30/07/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 27.07.2010 /72936/2556).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39392

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί