Προκήρυξη θέσεων εργασίας 03-07/02/2011

1) Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλους»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A1%CE%93-%CE%A34

2) Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%93-%CE%9F%C...

3) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΪΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%93-%CE%A7%C...

4) «Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» Πράξη «΄Εκθεση αρχαιολογικού μουσείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%93-%CE%9D%C...

5) Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%93-1%CE%A4