Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 22-23/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού
1. ΙΖ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 09.07.2010 /3604)
2. Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 23.07.2010 /69213)
3. Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 23.07.2010 /69201)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39258

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 19-21/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού
1. ΛΘ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 06.07.2010 /3722)
2. 25η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 15.07.2010 /4981)
3. Λ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 20.07.2010 /3344)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39092
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39172

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 14-16/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού
1. Λ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 12.07.2010 /2702)
2. Λ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 12.07.2010 /2703)
3. Λ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 12.07.2010 /2704)
4. ΛΓ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /3408)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38977
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38978

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 12/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /604)
2. ΚΖ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 07.07.2010 /2791)
3. ΛΑ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 25.06.2010 /623)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38939
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38937

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 09/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. ΛΣΤ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.2010 /4244)
2. ΚΘ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 22.06.2010 /1874)
3. 4η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 06.07.2010 /3613)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38733
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38824

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 07/07/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΔ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.2010 /2871).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38773

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 05/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού
1. 20η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 25.06.2010 /1518)
2. 17η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.10/1525)
3. 18η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /1597).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38734
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38738

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 02/07/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 24η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /3454).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38719

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 30/06/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /3503).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου
Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38612

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 29/06/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΕ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /1639).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38613

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί