Προκήρυξη θέσεων εργασίας 08/02/2011

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αρχαιολογική έκθεση Casa Romana στην Κω (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών (Συνεχιζόμενο Έργο ).

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B1%CE%93-7%CE%A5