Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 9/5/11

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΣΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ"

περισσότερες πληροφορίες: http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%A1%CE%93-%CE%A5%C...

Προκήρυξη Πρόσληψης προσωπικού

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση-Συντήρηση του Ι. Ναού Σωτήρα Μεσκλά Δήμου Μουσούρων Ν. Χανίων» με κωδικό αριθμό 2010 ΣΕ01480180 της ΣΑΕ 0148.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23432

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του ΕΣΠΑ και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 24η ΕΒΑ

Περισσότερες πληροφορίες στο:

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 28/04/2011

-22η ΕΒΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%93-7%CE%91

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 20/04/2011

- ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ". ( Ανακοινοποίηση)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A4%CE%93-%CE%9B2

-ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ". (Ανακοινοποίηση)

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 19/04/2011

-ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ".
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A5%CE%93-%CE%A5%C...

-ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ "

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 18/04/2011

-ΚΓ' ΕΠΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΡΓΟΥ ΕΣΠΑ > ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%98%CE%93-%CE%9E%C...

JOBS

-National Galleries of Scotland
PAINTINGS CONSERVATORS (TEMPORARY) X 2
SNPG MURAL PROJECT: 20TH JUNE 2011 TO 29TH JULY 2011
Salary: £25,200 to £30,959 per annum pro-rata
Closing date: 27 April 2011
http://www.nationalgalleries.org/aboutus/job/1:170/

-Tate Gallery
Paper Conservator
Location: Millbank, London
Closing Date: 4 May 2011
http://www.tate.org.uk/about/workingattate/

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 14/04/2011

-ΚΑ ΕΠΚΑ
«Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο Κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάμου», (υπαίθριος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Πυθαγορείου Σάμου).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%930%CE%93-%CE%921

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 13/04/2011

-ΛΗ ΕΠΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%97%CE%93-%CE%9E

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί