Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/5/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας» στις Ποταμιές Δ. Χερσονήσου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%99%CE%93-5%CE%A3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 18/5/2011

ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΓΟ (ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%A6%CE%93-%CE%9D%C...

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου ΣΑΕ0148 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με κωδικό αριθμό 2010ΣΕ01480159 της ΣΑΕ 0148

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/5/2011

16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση
των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) « Αποκατάσταση Ναού Αγίων Αποστόλων Ενορίας Ελεούσης Καστοριάς» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%93%CE%93-%CE%97%C...

Προκυρύξεις θέσεων εργασίας - 16/05/2011

16η ΕΒΑ
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) « Αποκατάσταση Ναού Αγίων Αποστόλων Ενορίας Ελεούσης Καστοριάς».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%980%CE%93-%CE%92%CE%98
2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση του Ναού Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13/5/11

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%9C%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Έργου: «Προστασία, Συντήρηση , Διαμόρφωση, Ανάδειξη του Προϊστορικού Οικισμού Παλαμαρίου Σκύρου. (γ’ φάση)»
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=335

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 13/5/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου « Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Καθολικών» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 305644

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%A4%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 13/5/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής Δαφνίου» με κωδικό ΟΠΣ 327067 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»(συνεχιζόμενο)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%94%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 12/5/2011

ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Σωστική ανασκαφική έρευνα στον οικισμό Ανάργυροι ΧΙΙΙα, στον τομέα Ε1 του ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Δήμο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας»

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9A%CE%93-8%CE%99

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παντοκράτορος Χριστού Λίνια Χλωμού Κέρκυρας» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23906

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί