Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 12/04/2011

-ΚΑ' ΕΠΚΑ
«Επαναπροκήρυξη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» Πράξη «΄Εκθεση αρχαιολογικού μουσείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%931%CE%93-%CE%A8%CE%98

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 08/04/2011

-2η ΕΒΑ
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση – συντήρηση βυζαντινών μνημείων Νάξου» ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%95%CE%93-8%CE%9E

-2η ΕΒΑ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 07/04/2011

-ΛΒ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ ΓΙΤΑΝΩΝ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%93-60

-ΙΘ' ΕΠΚΑ
Ανακοινοποίηση στο ορθό της αριθμ. 1042/01-04-2011 ανακοίνωσης της ΙΘ΄ΕΠΚΑ για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη».(Συνεχιζόμενο έργο).

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 04-06/04/2011

-ΙΘ' ΕΠΚΑ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης "Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%936%CE%93-%CE%9A2

-14η ΕΒΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ \\"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ\\"

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 01/04/2011

-19η ΕΒΑ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση τμημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών του Ναού με αντικατάσταση φθαρμένων λίθων και λιθανάγλυφων και κατασκευή οικίσκου φύλαξης και πληροφόρησης, αντικατάσταση χώρων υγιεινής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Τίμιου Σταυρού Δολιανών Κρανιάς, Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου Ν. Τρικάλων», έργο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%92%CE%93-6%CE%96

-7η ΕΒΑ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 31/03/2011

- Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ)
Προκήρυξη πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου : 2011ΣΕ01480033 «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής Δαφνίου –Β΄ Φάση».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%97%CE%9F%CE%93-4%CE%A7

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 30/03/2011

Γ ΕΠΚΑ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού Έργου: «Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» (Ε.Π. Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%97%CE%A0%CE%93-%CE%9F6

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 28/03/2011

- ΚΑ ΕΠΚΑ
«Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο Κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάμου», (υπαίθριος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Πυθαγορείου Σάμου).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9118%CE%93-%CE%A96

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 22/03/2011-24/03/2011

28η ΕΒΑ
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση-Συντήρηση Ιερού Ναού Μυρτιδιώτισσας Καντάνου Χανίων» με κωδικό αριθμό 2010 ΣΕ01480125 της ΣΑΕ 0148
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%911%CE%A3%CE%93-%CE%95%CE%95

7η ΕΒΑ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί