Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2/6/2011

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Πράξης «Έκθεση αρχαιολογικού μουσείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%A0%CE%93-%CE%A93

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1/6/2011

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Νομού Πρέβεζας.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%93-9%CE%A6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 31/5/2011

ΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη 2 συντηρητών έργων τέχνης ΤΕ και 3 τεχνικών συντήρησης ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικου δικαίου ορισμένου χρόνου για τις εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του έργου 2011ΣΕΟ1480069.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%A7%CE%93-%CE%A3%C...

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, Λογιστή ΠΕ και Ειδικευμένων
Τεχνιτών Υ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση

ICON - Conservation Internships in the UK

Icon - the Institute of Conservation - is offering three Internships of 6, 12 and 18 months' duration as part of its ongoing internship programme Skills in Practice, arising from the successes of the HLF-funded conservation training bursaries scheme. These placements - Preventive Conservation, Conservation of Paintings, Conservation of Books & Bound Materials - are generously funded by individual charities, trusts and employers.

ICON - Conservation Internships in the UK

Icon - the Institute of Conservation - is offering three Internships of 6, 12 and 18 months' duration as part of its ongoing internship programme Skills in Practice, arising from the successes of the HLF-funded conservation training bursaries scheme. These placements - Preventive Conservation, Conservation of Paintings, Conservation of Books & Bound Materials - are generously funded by individual charities, trusts and employers.

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες
του Έργου : «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου».

Περισσότερες Πληροφορίες στο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%91%CE%983469%CE%97%CE%94%CE%...

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/05/2011

Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με Σ.Ο.Χ, για το έργο Αποχέτευση ακαθάρτων ανατολικού και δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου,δευτερεύον δίκτυο, ορθη ανακοινοποίηση

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=25884

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι» με κωδικό ΟΠΣ 339432 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». (συνεχιζόμενο)

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=25678

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/5/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Έργου :
«Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98469%CE%97%CE%9...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/5/2011

Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» έργου (ΕΣΠΑ) «Προστασία, συντήρηση και στερέωση του μεγάλου αναλήμματος και των αναθηματικών βάθρων στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαρείου στον Κάλαμο Αττικής»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-%CE%A0%C...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί