Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ - Προσφορά εργασίας

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ (Εμ. Παππά & Φιλελλήνων 11, 14 234 Ν.Ιωνία) αναζητά άτομα για ξενάγηση και φύλαξη της νέας έκθεσής του με τίτλο «ΑΩ».
Για πληροφορίες επικονωνήστε στο τηλέφωνο 2102758490

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών - εργαστηριακών συνεργατών - Ε.Ε.Μ. 2010 - 2011

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών - εργαστηριακών συνεργατών - Ε.Ε.Μ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 18/05/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΔ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 14.05.2010 /1974).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37672

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 17/05/2010

1. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 27η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 10.05.2010 /1575)
2. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Αρ. Πρωτ: 10.05.2010 /2430)
3. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΑ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 12.05.2010 /379)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37592

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 14/05/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΙΖ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 11.05.2010 /2480)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37580

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 10/05/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών (Αρ. Πρωτ: 07.05.2010 /298)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37432

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 07/05/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 19 ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 05.05.2010 /2023)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37372

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 06/05/2010

1. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 27.04.2010 /Φ173/1602/41071)
2. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΣΤ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 22.04.2010 /Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2646)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37353
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37277

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 05/05/2010

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στην 20η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 29.04.2010 /1097)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37272

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 04/05/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 24η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 29.04.2010 /2498) Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37274

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί