Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/06/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου».

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%913%CE%A4469%CE%97%CE%94%CE%...

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/06/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=30872

7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΡΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ"-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=29930

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/6/2011

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ ΠΑΛ. ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%97%CE%93-%CE%9A%CE%9E

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΛΙΝΙΑ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%97%CE%93-%CE%9F%CE%A9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/6/2011

ΙΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9131%CE%93-%CE%A08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/6/2011

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 του Έργου Βελτίωση δρόμου πρόσβασης και επέκταση δικτύου διαδρομών επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης (Συνεχιζόμενο έργο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%9A%CE%93-%CE%9A0

Προκήρυξη θέσεων στην Κύπρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/5118B611D6D9065C4225789C0081...

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 09/06/2011

2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων ειδικοτήτων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών σε αντικατάσταση δύο (2) υπαλλήλων αντίστοιχων ειδικοτήτων οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους ή δεν παρουσιάστηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Στερέωση – Συντήρηση βυζαντινών μνημείων της Νάξου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού στο Εξωτερικό

ASHMOLEAN MUSEUM
Objects Conservator (Egyptian Re-development)
Grade 6: Salary £25,854 - £30,870 p.a.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.ashmolean.org/about/vacancies/

NATIONAL MARITIME MUSEUM
Paintings Conservator
Job Title: Paintings Conservator
Responsible to: Head of Paper, Painting and Frame Conservation
Conservation, preservation and interpretation of the National Maritime Museum’s paintings collection.

Περισσότερες πληροφορίες στο:

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 06/06/2011

ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών Δ.Ε. Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ. ΖΑΚΡΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=27669

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί