ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/5/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας» στις Ποταμιές Δ. Χερσονήσου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%99%CE%93-5%CE%A3