ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/5/2011

16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση
των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) « Αποκατάσταση Ναού Αγίων Αποστόλων Ενορίας Ελεούσης Καστοριάς» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%93%CE%93-%CE%97%C...

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΖΩΤΖΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%93%CE%93-%CE%A3%C...