Προκήρυξη θέσεων εργασίας 10/02/2011

14η ΕΒΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B0%CE%93-%CE%A9%CE%A8

Γ' ΕΠΚΑ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου (Συνεχιζόμενο Έργο) «Βασικοί Συλλεκτήρες και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου Πεδίου».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B0%CE%93-%CE%995