Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 01-03/02/2011

Λ' ΕΠΚΑ
Πρόσληψη ωρομισθίου επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση της επείγουσας σωστικής ανασκαφής του έργου με τίτλο «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, της ΕΗ Α.Ε.». για της ανάγκες της Λ΄ΕΠΚΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A1%CE%93-1%CE%93

ΥΣΜΑ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A1%CE%93-%CE%9D5

23η ΕΒΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ ΡΙΤΖΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A8%CE%93-%CE%916