3ο τεύχος περιοδικού Πέτασος - Πρακτικά Συνεδρίου "Οι Εισαγωγές Αττικής Μελανόμορφης και Ερυθρόμορφης Κεραμικής στη Θεσσαλία"

Στη διεύθυνση http://dml.culture.gr/index.php/el/drastiriotites/ekdoseis/42-petasos-i-... μπορείτε να βρείτε το 3ο τεύχος της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης του Διαχρονικού Μουσείου - Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας "ΠΕΤΑΣΟΣ", το οποίο περιλαμβάνει τα Πρακτικά του συνεδρίου με τίτλο "Οι Εισαγωγές Αττικής Μελανόμορφης και Ερυθρόμορφης Κεραμικής στη Θεσσαλία", που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο τον Δεκέμβριο του 2010.

Ανακοινώσεις: