ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 29/11/2022- Τζαμί Καλούτσιανης Ιωαννίνων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τοιχογραφιών, ξύλινων - ξυλόγλυπτων και γύψινων στοιχείων Τζαμιού Καλούτσιανης - Καλού Τσεσμέ Ιωαννίνων», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «SUB. 7.2.9 - Στερέωση και αποκατάσταση του τζαμιού Καλούτσιανης Ιωαννίνων και συντήρηση τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων - γύψινων στοιχείων του», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174077.

(1) ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών.
(1) ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου-ξυλόγλυπτου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A4%CE%9D4653%CE%A04-%CE...