ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αν και παλαιά έκδοση. Ορισμένοι δεν την γνωρίζουν. Ένα συλλογικό έργο απο 40 επιστήμονες του χώρου.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Διατήρηση & διαχείριση συλλογών
Καρύδης, Χ., Κουλουμπή, Ε και Σακελλαρίου, Α. (επιμελητές)

Εκδόσεις Time Heritage, Αθήνα 2013

To βιβλίο ‘Η Επιστήμη της Προληπτικής Συντήρησης’ έρχεται να καλύψει ένα βιβλιογραφικό κενό στο χώρο της επιστήμης της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Τομέας που για χρόνια αναπτυσσόταν εμπειρικά, η προληπτική συντήρηση έχει πρόσφατα μόνον αναγνωριστεί ώς ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο με τη δική του μεθοδολογία, που διδάσκεται πλέον στα πανεπιστήμια και τις σχολές συντήρησης ανά τον κόσμο. Το βιβλίο αποτελείται από αυτοτελείς μελέτες (case studies) από σαράντα (40) Έλληνες ειδικούς με στόχο να παρουσιαστεί ο σκοπός και ο ρόλος της προληπτικής συντήρησης, να εξεταστούν αντικείμενα, υλικά και τεχνικές νέες στον ελληνικό χώρο, να προταθούν νέες ιδέες και προσεγγίσεις και να αφυπνισθούν οι φορείς διαχείρισης και διατήρησης συλλογών. Οι αυτοτελείς αυτές μελέτες συνοδεύονται από εκτενή βιβλιογραφία, για περαιτέρω εμβάθυνση. Φιλοδοξία των επιμελητών είναι να καταστεί το βιβλίο εγχειρίδιο για συντηρητές, φοιτητές συντήρησης, επιμελητές συλλογών και για όλους τους επαγγελματίες στο χώρο της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ανακοινώσεις: