ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SCIENTIFIC CULTURE ΣΤΟ SCOPUS

Tο διεθνές επιστημονικό περιοδικό SCIENTIFIC CULTURE (www.sci-cult.com) που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών & Τεχνών (https://euro-acad.eu/ ) έγινε δεκτό και συμπεριλαμβάνεται στο SCOPUS.

Ηδη δημοσιευμένα άρθρα αναφέρονται στο SCOPUS που αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας απο το 2015 με τον ιδρυτή του και Editor in Chief καθ. Ιωάννη Λυριντζή.

Tο SCIENTIFIC CULTURE (Journal of Applied Science & Technology to Cultural Heritage Issues) είναι ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτικό έλεγχο των άρθρων, με ανοικτή πρόσβαση, ένα ανοιχτό όχημα πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή κοινότητα με παγκόσμια κάλυψη και θέματα που αγγίζουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το SC δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα (π.χ. πρωτότυπες μεθοδολογίες, εφαρμοσμένη έρευνα σε σημαντικά τέχνεργα, νέες μέθοδοι & τεχνικές, αλλά αποφεύγει απλές εφαρμογές και αναλύσεις σε κάποια εργα τέχνης) που πραγματεύονται την εφαρμογή των φυσικών επιστημών για την επίλυση, τεκμηρίωση, ερμηνεία και διάδοση θεμάτων και πολιτικών της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρα που μπορούν να υποβληθούν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

Archaeological Sciences
Archaeogenetics
Archaeometry & Sustainability
Archaeo-Geophysical Prospection
Ancient Diet from Stable Isotopes
Analysis of Anthropological relics
Astronomy of Ancient Cultures
Bioarchaeology
Chronology (Dating Methods)
Characterization & Provenance of Material Culture
Computational Methods in Cultural Heritage
Conservation / Restoration of Monuments / Artefacts
Cyber-Archaeology
Digital Applications in Archaeology
Disaster Geoarchaeology
Human-Environmental interaction
Impact of Environmental agents to Ancient Cultures
Intangible Cultural Heritage (e.g. traditional and liberal arts, craftmanship, costumes etc) revealed through Scientific tools
Innovative applications
Novel Methodologies in Archaeological Sciences
STEM / STEMAC (Science, Technology, Engineering and Mathematics in Arts & Culture)

Ανακοινώσεις: