Ενημερωτική Ιστοσελίδα Αποφοίτων & Φοιτητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Δημιουργήθηκε νέα ενημερωτική ιστοσελίδα αποφοίτων και φοιτητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με αναρτήσεις δράσεων και ειδήσεων που αφορούν στην αντιστοίχιση των πτυχίων των πρώην ΤΕΙ με τα πτυχία των Πανεπιστημιακών τμημάτων.

Από την αρχική σελίδα του ιστοχώρου:
"Το teiunion.gr είναι ένας ιστότοπος που δημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα σχετικά με το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, τα οποία σύμφωνα με την τελευταία αναδιοργάνωση ανώτατης εκπαίδευσης (δια του νόμου 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής») απάρτιζαν τον Τεχνολογικό Τομέα αυτής."

https://teiunion.gr/associations/

Ανακοινώσεις: