ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΜΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

To Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, προσκαλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων
Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη
στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη.

Ανακοινώσεις: