ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 04/12/2020 - Θεσσαλονίκη

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ(CULTUREID)» ΜΕ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5072497, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A881%CE%9B4653%CE%A04-%CE%A39%...