Ημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ: "Συντηρητές σε Ψηφιακό Περιβάλλον"-Νέα Ημερομηνία 10/04/2021

Παρακολουθώντας την επικαιρότητα και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαıοτήτων καı Έργων Τέχνης Τρıτοβάθμıας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της επıστημονıĸής ημερίδας με τίτλο «Συντηρητές σε Ψηφιακό Περιβάλλον».
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας ορίζεται το Σάββατο 10 Απριλίου 2021.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η τεκμηρίωση, διαχείριση και επανάχρηση της πληροφορίας ωφελούνται σημαντικά από τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού, εφαρμογών βάσεων γνώσης και εφαρμογών ψηφιακής σχεδίασης και απεικόνισης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ψηφιακές τεχνολογίες διευκολύνουν την εργασία του συντηρητή δίνοντας νέες δυνατότητες για την υποστήριξη και ανάδειξη των διαδικασιών συντήρησης και αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Έχοντας επίγνωση των εξελίξεων και λειτουργώντας ως αρωγός στην ενημέρωση επαγγελματιών του χώρου γύρω από τρέχοντα ζητήματα, ο Σύλλογος θέτει στο επίκεντρο ενδιαφέροντος τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της συντήρησης. Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της επιστήμης της Συντήρησης.
Η ημερίδα οργανώνεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες:

1. Οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας στη συντήρηση - περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ορολογία στη συντήρηση, χρήση μοντέλων μεταδεδομένων και τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού, αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων/βάσεων δεδομένων, ζητήματα διαμοιρασμού-αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας της συντήρησης.

2. Καταγραφή, αποτύπωση, οπτικοποίηση και ανάλυση της πληροφορίας στη συντήρηση - περιλαμβάνει την αξιοποίηση των τεχνολογιών που περιλαμβάνουν συστήματα αισθητήρων/μετρήσεων περιβαλλοντικών συνθηκών συλλογών ή μνημείων, των νέων τεχνολογιών στον χαρακτηρισμό των υλικών ή/και της κατάστασης διατήρησης, την οπτικοποίηση και διαχείριση της πληροφορία κατά την γραφική τεκμηρίωση της τεχνολογίας κατασκευής ή/και κατάστασης διατήρησης αντικειμένων και μνημείων (2D-3D graphics) μέσω γραφικού περιβάλλοντος και εργαλείων επισημείωσης (annotation tools).

3. Αποκατάσταση και ανάδειξη αντικειμένων και μνημείων - αφορά στην ψηφιακή αισθητική αποκατάσταση / συμπλήρωση αντικειμένων και μνημείων (σε εικονικό περιβάλλον), την αξιοποίηση του ψηφιακού σχεδιασμού για την αποκατάσταση των φυσικών αντικειμένων με χρήση 3D printers καθώς και την ευρύτερη παρουσίαση πληροφορίας συντήρησης με ψηφιακά μέσα ως μέσο καταγραφής ή για την ανάδειξή της στο κοινό.

Χορηγοί:
Λογότυπο χορηγού ΜΕΓΑ

Ανακοινώσεις: