ΤΕΙ Αθήνας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ανακοίνωση για από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»:

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Αριθ. 01/2018), δίνεται παράταση μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2018 για την υποβολή φακέλων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζεται, ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται (α) με συμπλήρωση της online φόρμας και (β) με υποβολή φακέλου σε φυσική μορφή.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, προτείνεται η υποβολή των φακέλων μέσω Ταχυδρομείου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.master-conservation.teiath.gr

Ανακοινώσεις: