Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Στο άρθρο 75, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Τα δύο προαναφερθέντα τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι πλέον ισότιμα και αντίστοιχα.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon N_4485_2017.pdf634.41 KB