ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017: Αναφορικά με την κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Δείτε το άρθρο 75, παράγραφος 5.
Πρόκειται για απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon N_4485_2017.pdf634.41 KB
Ανακοινώσεις: