Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, με τίτλο CultTech – MSc in Cultural Heritage Materials & Technologies

Το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα λειτουργήσει για 3η συνεχή χρονιά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2017

International MSc in archaeometry at the University of the Peloponnese, Greece.
The deadline for applications is 31 August 2017.

For more info please check http://culttech.uop.gr/how-to-apply.html

CultTech – MSc in Cultural Heritage Materials & Technologies

SUBJECTS TAUGHT
Semester A (October - January)
-Landscape Archaeology and Cultural Heritage Management.
-Archaeometry I: Approaches for Archaeology and Cultural Heritage.
-Archaeometry II: Non-Destructive and Innovative Methodologies for Cultural
Heritage.
- Laboratory Practices: Use of Laboratory and Portable Instrumentation.

Semester B (February – May)
-Environmental and Remote Studies for Cultural Heritage.
-Information Communication Technologies for Cultural Heritage.
- Field Prospection and Computing Technologies for Cultural Heritage.
- Computing Practices: GIS, Statistical Analysis and Computing Aided
Applications.

Thesis (June – September)

All courses provide 60 ECTS and the thesis is credited with 30 ECTS. Total MSc Credits: 90 ECTS.

Ανακοινώσεις: