«Ανέπαφες Επεμβάσεις, Απτές Εφαρμογές»

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, που ξεκίνησε το 2014 με στόχο την ανάδειξη του τομέα της Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6:30 μ.μ. διάλεξη με τίτλο:

«Ανέπαφες Επεμβάσεις, Απτές Εφαρμογές»

Θα παρουσιαστούν καινοτόμες εφαρμογές της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων για την τεκμηρίωση, την εξέταση, αλλά και την προστασία και παρακολούθηση των μνημείων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν στην επικοινωνία με το κοινό και τη διάχυση νέων μεθοδολογιών και πρακτικών.

Ομιλήτρια: Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού

Ανακοινώσεις: