"Η μοναδικότητα του Grand Egyptian Museum. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός μουσείου παγκόσμιας εμβέλειας"

"Η μοναδικότητα του Grand Egyptian Museum. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός μουσείου παγκόσμιας εμβέλειας"
Διάλεξη του κ. Χαράλαμπου Χάιτα, Διευθυντή του Operational Management Consultancy του Grand Egyptian Museum
27/2/2015, ώρα 6:30μ.μ. (Αμφ. Ι. Δρακόπουλος)
Διοργάνωση: ΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές", ΕΚΠΑ

Ανακοινώσεις: