4 θέσεις για τοιχογραφία

Η 7η ΕΒΑ Λάρισας έβγαλε προκήρυξη για :

4 συντηρητές τοιχογραφίας ΤΕ ή ΔΕ

για τον Αγ. Αθανάσιο Ψυχικού (χιονιαδίτες ζωγράφοι), Δήμος Κραννώνος έως 31/8/2008 με πιθανότατη παράταση.

Η προκήρυξη ισχύει έως 5/5/2008.
Για περισσότερες πληροφορίες 7η ΕΒΑ τηλ: 2410 - 627931 / 670755.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!