Νόμος για τα μεταπτυχιακά

Μήνυμα του Προϊστάμενου του τμήματος ΣΑΕΤ σχετικά με το προσχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά των ΤΕΙ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ολόκληρο το κείμενο του προσχεδίου διατρέχεται από τη λογική ότι τα Τ.Ε.Ι. είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεύτερης κατηγορίας, τα οποία προορίζονται κυρίως για τη μετάδοση γνώσεων και όχι την παραγωγή μέσω της διεξαγωγής έρευνας (εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έστω), νέας γνώσης, παρά τα όσα, αντιθέτως, ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 2β του πρόσφατου νόμου πλαισίου 3549/07 για όλα ανεξαιρέτως τα Α.Ε.Ι.. Επιχειρείται, μάλιστα, η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων –της ουσιαστικής δηλαδή αναβάθμισης των Τ.Ε.Ι. και της πλήρους και ισότιμης ένταξής τους στον ενιαίο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης- μέσω παρακαμπτηρίων, όπως είναι στην περίπτωση ο θεσμός της Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αξιολόγηση).

Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ειδικότερα, σχολιάζοντας τις επί μέρους διατάξεις του προσχεδίου θα κατέγραφα ως σημαντικότερες παρατηρήσεις τα ακόλουθα:

  • Από τις διατυπώσεις των άρθρων 2 και 3 γίνεται φανερό ότι το εν λόγω προσχέδιο νόμου προβλέπει βασικά τη συμμετοχή των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στην οργάνωση δι-ιδρυματικών Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Τμήματα, και όχι πρωτίστως την οργάνωση αυτοδύναμων Π.Μ.Σ.
  • Επί πλέον, στα ίδια άρθρα 2 και 3, και παρά τη γενική διατύπωση της παρ. 10 του άρθρου 3, δημιουργείται σοβαρή σύγχυση σε πολλά σημεία ως προς τον ακριβή ρόλο και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στην κατάρτιση, έγκριση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. Την αποσαφήνιση των σημείων αυτών, εφ’ όσον παραμείνουν, θα αναλάβουν υποθέτω, όπως και στην περίπτωση του πρόσφατου νόμου πλαισίου 3549/07, ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
  • Δεν υπάρχει στο προσχέδιο νόμου καμία διάταξη, ούτε καν η πρόβλεψη μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης, για την οργάνωση ή έστω τη συνδιοργάνωση από τα Τ.Ε.Ι. μεταπτυχιακών σπουδών για τη χορήγηση διδακτορικών διπλωμάτων (άρθρο 5).
  • Δεν προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης από τα Τ.Ε.Ι. Ερευνητικών Τεχνολογικών Ινστιτούτων, κατ’ αντιστοιχία προς τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που περιγράφει το άρθρο 7 του προσχεδίου. Θα μπορούσε, μάλιστα, να προβλέπει και μεταβατικές διατάξεις για τα ήδη λειτουργούντα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας.

Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα προσχέδιο που κινείται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά, την ίδια στιγμή, είναι μετέωρο και άτολμο ως προς τις δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να θεσπίζει για την άσκηση της έρευνας από τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Είναι δε προφανές ότι αφήνει ανοικτές πολύ σημαντικές εκκρεμότητες γύρω από εξόχως σημαντικό αυτό ζήτημα.
Προσωπικά, πιστεύω ότι ένα ίδρυμα δεν μπορεί να ανήκει ισότιμα στην Ανώτατη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να έχει κατοχυρώσει πλήρως το δικαίωμα να διεξάγει αυτοδύναμα έρευνα και να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές.

Π. Θεουλάκης, Αν. Καθηγητής
Προϊστάμενος του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ.

Νομοθεσία: