Γ' ΚΠΣ - Σεμινάρια Ευρωεργασιακής

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
Μέτρο 8.1, Δράση 8.1.5.2

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ» Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει τον Μάρτιο, στην Ηλιούπολη, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια του Έργου «Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για εργαζόμενους, εποχιακά άνεργους και επιχειρηματίες στον τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεών τους»

Τα μουσεία θεωρούνται τουριστικές επιχειρήσεις, και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι σε αυτά (μόνιμοι ή εποχιακώς απασχολούμενοι) μπορούν να συμμετάσχουν.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πρόσκληση - Ανακοίνωση242.15 KB
Ανακοινώσεις: