Νομοθεσία για πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ

Ο σχετικός νόμος είναι ο 2643 του 1998 (2643/98), ο οποίος προβλέπει προσλήψεις ειδικών κατηγοριών ατόμων - πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ - σε διάφορες θέσεις τακτικού προσωπικού, στο δημόσιο ή και τον ιδωτικό τομέα.
Υπεύθυνος για την κάθε προκήρυξη είναι ο ΟΑΕΔ. Ο αριθμός δε των θέσεων που προκηρύσονται αποτελεί ποσόστωση στον αριθμό θέσεων που έχουν ήδη προκηρυχθεί από κάποιον φορέα. Το τελευταίο ισχύει για το δημόσιο.
Το website του ΟΑΕΔ δεν δίνει παραπάνω πληροφορίες οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά.