Προκήρυξη ΔΣΑ

Προκήρυξη για την συντήρηση τοιχογραφιών Ι. Ν Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα:

5 θέσεις συντηρητών ΤΕΙ ομάδας Β’ (ζωγραφικών έργων) για 330 ώρες.

Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις από απόφοιτους ΤΕΙ θα απόφοιτοι προσληφθούν απόφοιτοι ΔΕ.

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 20/2/2009

Πληροφορίες Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, Τηλ: 210 3218475