ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στην παρακάτω διεύθυνση ενημερωνόμαστε και υπογράφουμε για να μην κατασκευαστεί μαρίνα στον ιστορικό Μαραθώνα.

http://www.nomarinainmarathonbeach.com

Παρακαλούμε, εάν θέλετε να υποστηρίξετε επιπλέον την προσπάθεια αυτή, προωθείστε το συγκεκριμένο μήνυμα σε όσους περισσότερους μπορείτε.
Είναι πολύ σημαντική η δηλωμένη αντίθεση πολιτών και φορέων.

η Συντονιστική Επιτροπή κατά της Κατασκευής Μαρίνας στον Μαραθώνα

Ανακοινώσεις: