Αρχαιολογικός χώρος Αγροτέρας Αρτέμιδος στο Μετς, υπό εξαφάνιση