Προκήρυξη θέσης ομάδας Α

ΕΠΕΙΓΟΝ ! ! ! !

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΠΠΑΤΗΣ

24η ΕΒΑ - ΌΘΩΝΟΣ 45, 35 100 ΛΑΜΙΑ

ΠΛΗΡΟΦ: ΚΟς ΚΑΚΚΑΒΑΣ

ΤΗΛ.: 22301047628 FAX: 2231047629