ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 10/10/2023 - Ν.ΡΟΔΟΣ –Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης, επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου3«Επανέκθεση Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο» με κωδικό 2013ΕΠ76700003 στη ΣΑΕΠ 767, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 10/10/2023 - Ιεράπετρα, Λασίθι

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ .

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%935%CE%9A46%CE%9D%CE%9A%CE%9F...

Το ναυάγιο “La Thérèse” και η συντήρηση των ευρημάτων

Το ναυάγιο “La Thérèse” και η συντήρηση των ευρημάτων του
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων

Δωρεάν Ημερίδα "Ζωγράφοι διακόσμου: τεχνικές και εξειδίκευση από το χθες στο σήμερα", Αιγάλεω, 11/10/2023

Η IDEC A.E σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου του ΔΘΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ σας προσκαλούν στην δωρέαν ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα "Ζωγράφοι Διακόσμου - Τεχνικές και Εξειδίκευση από το χθες στο σήμερα" την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, 16:30-18:00, στο Μικρό Αμφιθέατρο του ΔΘΙΕΚ Αιγάλεω, Μίνωος και Προόδου 1 (Δίπλα στο ΠΑΔΑ 2).

Ανακοινώσεις: 

υβριδικό διεθνές συμπόσιο βυζαντινολογίας 21-22/10/2023, Λάρισα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει στις 21 και 22 Oκτωβρίου 2023 στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας το Διεθνές συμπόσιο «Η Βυζαντινή Θεσσαλία, 12ος-14ος αιώνας», αφιερωμένο στον Paul Magdalino.

Ανακοινώσεις: 

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed