Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού

ΑΔΑ: 7ΕΑΝ465ΦΘ3-2Δ5 - Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Ανασκαφική έρευνα στο Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%95%CE%91%CE%9D465%CE%A6%CE%98...

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού

ΑΔΑ: ΩΝΑΓ465ΦΘ3-Τ4Μ - Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας 3 Αρχαιολόγων ΠΕ, 2 Συντηρητών ΤΕ (ή ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης) και 10 Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του υποέργου 5 "Αρχαιολογία" του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" έργου 2011ΣΕ07580021 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας"

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

ΑΔΑ: 7Λ5Ξ465ΦΘ3-ΡΗΤ - Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ΠΕ συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΤΕ συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9B5%CE%9E465%CE%A6%CE%983-%CE...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

ΑΔΑ: ΩΕΠΓ465ΦΘ3-Ζ6Τ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου: ''Ανάπλαση - Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης των Αιγών. Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύμβων και της ταφικής συστάδας των Τημενιδών (Συστάδα Γ'').
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%A0%CE%93465%CE%A6%...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

Πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού, εργατοτεχνικού και ανειδίκευτου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου «Ανασκαφική Έρευνα Ρωμαϊκής Έπαυλης στην Κατουνίστρα Λουτρακίου Ν. Κορινθίας» το οποίο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A9%CE%97465%CE%A6%CE%98...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», έργου ΕΣΠΑ «Ανάδειξη – Ανάπλαση Αρχαϊκού Ναού Σκάλας Κεφαλονιάς».

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=246045

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου- Παπάδου- Πλωμαρίου)»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A124465%CE%A6%CE%983-%CE...

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΔΑ: ΨΒΗΝ465ΦΘ3-ΔΓΙ - Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες για τις ανάγκες του υποέργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%97%CE%9D465%CE%A6%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το Υποέργο "Τεκμηρίωση, συντήρηση, μεταφορά, εγκατάσταση και αποθήκευση εκθεμάτων και αντικειμένων της μόνιμης συλλογής" της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου»
http://www.piop.gr/el/anakoinoseis/MMX_Y14_Prokiriksi_diagonismou_201507...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί