Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Head Objects Conservator at the Ancient Athenian Agora Excavations

Head Objects Conservator at the Ancient Athenian Agora Excavations

Applications are invited for the position of Head Objects Conservator at the Agora Excavations.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13-14/03/2014

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση βορειοτέρων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%9D%CE%93-1%C...

ΙΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πρόσληψη δύο (2) Συντηρητών Έργων Τέχνης
Η Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες έργου συντήρησης, απόσπασης και επανατοποθέτησης ψηφιδωτού δαπέδου «Αγωνοθετείου» της Νότιας Στοάς στην Αρχαία Κόρινθο.

Εναρκτήρια ημερομηνία για τις εργασίες ορίζεται η 15η Απριλίου 2014. Το έργο έχει διάρκεια ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου.

Ανάκληση προκήρυξης

Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αποφασίζουμε την μερική ανάκληση της με αριθ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/Α΄ΕΠΚΑ/38832/22966/2068/17-02-2014(ΑΔΑ:ΒΙΕΟΓ-ΘΣΒ) ανακοίνωσης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική (ΕΣΠΑ 2007-2013), ως προς την πρόσληψη των Συντηρητών προκειμένου να διορθωθεί η ειδίκευση της συντήρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/03/2014

Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική» έργου (ΕΣΠΑ) «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/03/2014

ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=193442

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05-06/03/2014

10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΩΤΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=193101

17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΑΝΗΣ"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=193237

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/03/2014

5η ΕΒΑ

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στο Σκουτάρι Γυθείου π.ε. Λακωνίας»

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A5%CE%93-9%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-26/02/2014

Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών και ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου που αφορά την Ι ΕΠΚΑ με τον τίτλο "Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Π.Ε Φωκίδας"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=192154

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19-20-21/02/2013

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αγίου Πέτρου των Δομινικανών και ανασκαφικού χώρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου» [Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013]
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=191922

ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου