Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09/05/2014

22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A5%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/05/2014

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε. Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A6%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/05/2014

1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Ανάδειξη Υστερορωμαϊκού τείχους και ευρημάτων περιβάλλοντος χώρου» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 466079 του έργου «Ανάδειξη του αρχοντικού των Μπενιζέλων», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=200313

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 02/05/2014

1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλιώτισσας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 376480 «Ολοκλήρωση της στερέωσης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Χρυσοσπηλιώτισσας στην Αθήνα», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A61%CE%93-%CE%9A%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 30/04/2014

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ, υποτμήματα: Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – Α/Κ ΡΟΔΙΤΣΑΣ & Α/Κ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α/Κ ΡΑΧΩΝ»

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=199907

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 29/04/2014

ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, επιστημονικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης ‘Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από το 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στο χώρο και στο χρόνο’» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΕ΄ΕΠΚΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 23-24/04/2014

ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΤΕ συντηρητή αρχαιοτήτων & έργων τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» του 1ου υποέργου «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης – Οργάνωση Περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Ανασκαφική τεκμηρίωση στη Μάκρη». για (8) οκτώ μήνες - Τόπος εργασίας Κομοτηνή

Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών στη Συντήρηση Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών στη Συντήρηση Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceI...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/04/2014

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων στο Αχίλλειο» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠ.ΠΟ Α. με κωδικό MIS 364913 και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/04/2014

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ενταγμένη στο «Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 Πράξη «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως τις 31-05-2014, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου