Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Yποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του
προγράμματος / έργου με τίτλο «Αναλυτικές τεχνικές αρχαίων υλικών – Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών αντικειμένων με τη μέθοδο χημείας πλάσματος» (E-11906), Απόφαση 546ης Συν. Δ.Σ./5-12-2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-29/04/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/723%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE%A6%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20-23/04/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το υποέργο “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική (ΕΣΠΑ 2007-2013).
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A36%CE%A9465%CE%A6%CE%98...

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων 23-24.03.2015

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013" έργου « Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση - Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής ».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6%CE%9D3465%CE%A6%CE%983-9%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 7-10/3/2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π.«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ». ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
2013ΣΕ01480033 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7427465%CE%A6%CE%983-%CE%A8%CE%93%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16-18/02/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο-Πανάνειο» [Ε.Π. «Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης & του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A5%CE%9F7465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6-11/02/2014

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71%CE%A0%CE%96465%CE%A6%CE%983-38%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/02/2014

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση εκτέλεση του έργου: «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγµατος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο µέσο ρου του Αλιάκµονα, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9A0%CE%93-%CE%A03%CE%A7?inline=true

Vacant position: Associate Professorship, Conservation Studies, University of Oslo

A position of Associate Professor in Object Conservation/Conservation Science is available at the Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-29/12/14

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%928%CE%93-%CE%A9%CE%A30

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί