Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 04/04/2014

ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 02/04/2014

17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 2013», με τίτλο «Συντήρηση τοιχογραφιών και δαπέδου Ιερού Ναού Κοίμησης θεοτόκου Αιανής Π.Ε. Κοζάνης», της 17ης Ε.Β.Α..
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%970%CE%93-26%CE%A0

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 01/04/2014

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού,για τις ανάγκες του έργου «Εργασίες ανάδειξης επιλεγμένων τμημάτων Νέου Φρουρίου και περιμετρικού τείχους παλαιάς πόλης Κέρκυρας»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%97%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/03/2014

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Πράξης «Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9E9%CE%93-%CE%A6%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 27/03/2014

9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού 1 ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο έργο Συντήρηση εντοίχιου διακόσμου και αρχιτεκτονικών γλυπτών και δαπέδων της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=195684

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24/03/2014

Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Aνακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική (ΕΣΠΑ 2007-2013).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9E6%CE%93-%CE%9E%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/03/2014

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ "Στερέωση και Αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Τρίπολη".
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9E%CE%92%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/03/2014

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=195181

Head Objects Conservator at the Ancient Athenian Agora Excavations

Head Objects Conservator at the Ancient Athenian Agora Excavations

Applications are invited for the position of Head Objects Conservator at the Agora Excavations.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13-14/03/2014

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση βορειοτέρων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%9D%CE%93-1%C...

ΙΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου