Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/05/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ "Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και στον περιβάλλοντα χώρο του στα Πίσσια του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας".
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9C5%CE%9A465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 8/05/2015

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Σ.Π.Α. πράξης «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A806%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6/05/2015-7/05/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Χώρου του Μενεκράτη στην Κέρκυρα» (ΕΣΠΑ).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/77%CE%98%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4/05/2015-5/05/2015

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και συγκεκριμένα για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης ΕΣΠΑ «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών» (MIS 453383).
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%932465%CE%A6%CE%983-%CE%A56%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 30/04/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων στοιχείων Αγ. Δημητρίου Νεοχωρίου Πηλίου» του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Αγ. Δημητρίου Νεοχωρίου Πηλίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΟΠΑΙΘ με κωδικό MIS 453377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Yποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του
προγράμματος / έργου με τίτλο «Αναλυτικές τεχνικές αρχαίων υλικών – Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών αντικειμένων με τη μέθοδο χημείας πλάσματος» (E-11906), Απόφαση 546ης Συν. Δ.Σ./5-12-2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-29/04/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/723%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE%A6%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20-23/04/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το υποέργο “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική (ΕΣΠΑ 2007-2013).
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A36%CE%A9465%CE%A6%CE%98...

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων 23-24.03.2015

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013" έργου « Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση - Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής ».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6%CE%9D3465%CE%A6%CE%983-9%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 7-10/3/2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π.«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ». ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
2013ΣΕ01480033 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7427465%CE%A6%CE%983-%CE%A8%CE%93%...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί