Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 27/03/2014

9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού 1 ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο έργο Συντήρηση εντοίχιου διακόσμου και αρχιτεκτονικών γλυπτών και δαπέδων της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=195684

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24/03/2014

Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Aνακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική (ΕΣΠΑ 2007-2013).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9E6%CE%93-%CE%9E%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/03/2014

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ "Στερέωση και Αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Τρίπολη".
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9E%CE%92%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/03/2014

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=195181

Head Objects Conservator at the Ancient Athenian Agora Excavations

Head Objects Conservator at the Ancient Athenian Agora Excavations

Applications are invited for the position of Head Objects Conservator at the Agora Excavations.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13-14/03/2014

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση βορειοτέρων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%9D%CE%93-1%C...

ΙΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πρόσληψη δύο (2) Συντηρητών Έργων Τέχνης
Η Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες έργου συντήρησης, απόσπασης και επανατοποθέτησης ψηφιδωτού δαπέδου «Αγωνοθετείου» της Νότιας Στοάς στην Αρχαία Κόρινθο.

Εναρκτήρια ημερομηνία για τις εργασίες ορίζεται η 15η Απριλίου 2014. Το έργο έχει διάρκεια ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου.

Ανάκληση προκήρυξης

Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αποφασίζουμε την μερική ανάκληση της με αριθ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/Α΄ΕΠΚΑ/38832/22966/2068/17-02-2014(ΑΔΑ:ΒΙΕΟΓ-ΘΣΒ) ανακοίνωσης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική (ΕΣΠΑ 2007-2013), ως προς την πρόσληψη των Συντηρητών προκειμένου να διορθωθεί η ειδίκευση της συντήρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/03/2014

Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική» έργου (ΕΣΠΑ) «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/03/2014

ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=193442

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου