Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/05/2014

Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας, Νομού Λέσβου».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=202098

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/05/2014

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ «Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας (Διαμόρφωση μονοπατιού, συντήρηση – στερέωση ιερού ναού Παναγιάς, στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη και αποκατάσταση βυζαντινού πύργου Ματζουρανογιάννη, αποκατάσταση πύργου Λεβένταινας)».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A62%CE%93-%CE%97%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12-13/05/2014

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ «Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας (Διαμόρφωση μονοπατιού, συντήρηση – στερέωση ιερού ναού Παναγιάς, στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη και αποκατάσταση βυζαντινού πύργου Ματζουρανογιάννη, αποκατάσταση πύργου Λεβένταινας)».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A62%CE%93-%CE%97%C...

Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09/05/2014

22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A5%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/05/2014

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε. Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A6%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/05/2014

1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Ανάδειξη Υστερορωμαϊκού τείχους και ευρημάτων περιβάλλοντος χώρου» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 466079 του έργου «Ανάδειξη του αρχοντικού των Μπενιζέλων», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=200313

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 02/05/2014

1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλιώτισσας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 376480 «Ολοκλήρωση της στερέωσης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Χρυσοσπηλιώτισσας στην Αθήνα», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A61%CE%93-%CE%9A%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 30/04/2014

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ, υποτμήματα: Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – Α/Κ ΡΟΔΙΤΣΑΣ & Α/Κ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α/Κ ΡΑΧΩΝ»

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=199907

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 29/04/2014

ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, επιστημονικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης ‘Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από το 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στο χώρο και στο χρόνο’» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΕ΄ΕΠΚΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 23-24/04/2014

ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΤΕ συντηρητή αρχαιοτήτων & έργων τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» του 1ου υποέργου «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης – Οργάνωση Περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Ανασκαφική τεκμηρίωση στη Μάκρη». για (8) οκτώ μήνες - Τόπος εργασίας Κομοτηνή

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου