Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16-17/6/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ΔΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου « Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Δελφών» με κωδικό MIS 380261 στο Ε.Π « Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος »

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A5%CE%A5465%CE%A6%CE%98...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/06/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%968465%CE%A6%CE%98...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/05/2015

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου» (ΕΣΠΑ).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A9%CE%A9465%CE%A6%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/05/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ "Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και στον περιβάλλοντα χώρο του στα Πίσσια του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας".
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9C5%CE%9A465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 8/05/2015

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Σ.Π.Α. πράξης «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A806%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6/05/2015-7/05/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Χώρου του Μενεκράτη στην Κέρκυρα» (ΕΣΠΑ).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/77%CE%98%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4/05/2015-5/05/2015

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και συγκεκριμένα για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης ΕΣΠΑ «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών» (MIS 453383).
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%932465%CE%A6%CE%983-%CE%A56%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 30/04/2015

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων στοιχείων Αγ. Δημητρίου Νεοχωρίου Πηλίου» του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Αγ. Δημητρίου Νεοχωρίου Πηλίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΟΠΑΙΘ με κωδικό MIS 453377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Yποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του
προγράμματος / έργου με τίτλο «Αναλυτικές τεχνικές αρχαίων υλικών – Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών αντικειμένων με τη μέθοδο χημείας πλάσματος» (E-11906), Απόφαση 546ης Συν. Δ.Σ./5-12-2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-29/04/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/723%CE%96465%CE%A6%CE%983-%CE%A6%C...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί