Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Antarctic Heritage Trust

The Antarctic Heritage Trust has a long term conservation project underway to save the historic sites under its care. Experts from around the world are regularly engaged to assist with the project.
Interested in being advised when the Summer recruitment round opens (2014/15)? Complete the Registration of Interest form below, (if you have not already compeleted this form).
Summer Conservator Registration of Interest Form for 2014/15.
http://www.nzaht.org/
http://www.nzaht.org/content/library/AHT_Project_Update_20122013.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/12/2013

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές» που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη» (Σ.Α.Ε.Π. 402 με Κ.Α.210ΕΠ40200122
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%9B%CE%931%CE%93-190

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17-18/12/2013

ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%9A%CE%93-%CE...

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

SCIENCE MUSEUM

Job Title: Conservator - Large Objects
Salary: £21,302 p.a. (pro rata)
Type: Full-Time Position
Contract: 9 Month fixed term contract starting January 2014
Location: Wroughton, Wiltshire, England
Closing Date: Monday, December 16th, 2013

The Science Museum is seeking a skilled and enthusiastic Conservator who will work closely with both the core and project Conservation teams at Wroughton, preparing objects for exhibit and loan as well as providing care for the collections in storage.
Περισσότερες πληροφορίες στο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09-10/12/2013

Ζ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ) για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 1ου υποέργου «Εργασίες έρευνας, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του ιερού της Δήμητρας Χαμύνης και του αναλήμματος των θησαυρών του Κρονίου Όρους» του έργου «Προστασία και ανάδειξη του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης και του αναλήμματος των θησαυρών του Κρονίου λόφου».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/12/2013

5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» υποέργου 2 «Ανασκαφικές διερευνήσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», του έργου «Αποκατάσταση του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 28/11/2013

ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανάκληση προκήρυξης

ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ανάκληση της υπ’ αριθµ. πρωτ.5878/22-11-2013 ανακοίνωσης, που αφορούσε στην πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου στις ζώνες ∆’ και Ε’ του οικισµού Ανάργυροι ΙΧ του Ορυχείου Πεδίου Αµυνταίου της ∆ΕΗ ΑΕ, λόγω της διαµόρφωσης δυσµενών καιρικών συνθηκών ακατάλληλων για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής στο συγκεκριµένο χώρο.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%9B13%CE%93-%CE%9129

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22/11/2013

ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων της σωστικής ανασκαφής στις ζώνες Δ’ και Ε’ του οικισμού Ανάργυροι ΙΧ του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου του Λ.Κ.Δ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%9B1%CE%A6%CE%93-59%CE%9E

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/11/2013

ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ έργου Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Πάρνηθος με κωδικό MIS 380069 Δ. Μοσχάτου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%9B1%CE%93%CE%93-209

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου