Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων 14-15/04/2016

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Πρόσληψη επιστημονικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στα πλαίσια του έργου 2009ΣΑΕ07180009 της ΣΑΕ 071/8 "Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα -Πύργος-Τσακώνα"

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=260069

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Σύμβαση Ανάθεσης Εργασιών

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, πρόκειται να συνάψει Συμβάσεις Ανάθεσης Εργασιών για την υποστήριξη του διοικητικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου του, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα στον ρόλο του επιστημονικού υπεύθυνου και επιστημονικού συνεργάτη αντίστοιχα.

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού

Πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.28, για 7 (2Θ+5Ε) ώρες εβδομαδιαίως ή ΤΕ01.17, για 5 (5Ε) ώρες εβδομαδιαίως, για τη διδασκαλία του μικτού μαθήματος Συντήρηση Έργων Τέχνης, της ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση» στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, έως 30-06-2016. Κατάθεση διακιολογητικών Πέμπτη 7/4/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 11/4/2016 και ώρα 14.00

ICON-Job oportunities

Iconnect Jobs: 4 March 2016
If you are interested in any of the vacancies below click here for further details.

Eligible members must be logged in before the adverts can be viewed form the Icon website. If you have forgotten your username or password please contact Icon membership team

National Museum Cardiff

Senior Conservator Easel Paintings
35 hours per week
Fixed term: 3 years
Salary: Grade E : FTE 37 £25,925.28 - £32,922.78 pro rata

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων 25/02/2016

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πράξης: «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης» Φάση Α΄(κωδικός πράξης: 2015ΣΕ01480009)

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=258602

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων 17-24/02/2016

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%92944653%CE%A04-30%CE%A8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/02/2016

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου ΕΣΠΑ «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A62%CE%924653%CE%A04-527

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/02/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης καθώς και ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού και σχεδιαστών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» συνεχιζόμενου έργου (phashing – Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020) «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Παιανίας και Γλυκών Νερών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/01/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ» [Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης & Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 23/11/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 9ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 26Η ΕΒΑ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ "ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=253256

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί