Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16-18/02/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο-Πανάνειο» [Ε.Π. «Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης & του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A5%CE%9F7465%CE%A6%CE%983-%CE...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6-11/02/2014

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71%CE%A0%CE%96465%CE%A6%CE%983-38%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/02/2014

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση εκτέλεση του έργου: «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγµατος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο µέσο ρου του Αλιάκµονα, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9A0%CE%93-%CE%A03%CE%A7?inline=true

Vacant position: Associate Professorship, Conservation Studies, University of Oslo

A position of Associate Professor in Object Conservation/Conservation Science is available at the Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-29/12/14

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%928%CE%93-%CE%A9%CE%A30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22-23/12/14

Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του 3ου υποέργου «Διερευνητικές τομές-Ανασκαφές» του έργου « ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73%CE%99%CE%A6%CE%93-%CE%9F19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9/12/2014

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη ΜΕΛΤ

Textile Conservator Museum of Islamic Art, Doha (Qatar)

MIA is seeking an energetic candidate for the position of Textile Conservator, who is devoted to continuous professional development. The Textile Conservator is responsible for the care, conservation and scientific research of textile objects in close collaboration with a second member of the textile unit. The successful candidate will contribute to the day to day running of the conservation laboratory.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17-26/11/2014

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΗΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ" (ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕ)
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=227076

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 4Κ/2014 ΦΕΚ 15/06-11-2014

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ−424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης).

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί