Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/11/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου Συντήρηση-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της Β΄φάση"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=252142

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/10/15

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου ΕΣΠΑ «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 7-8/10/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του έργου "Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ φάση)"
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%9D%CE%91465%CE%A6%CE%98...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 5/10/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία του έργου : «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ2+840 έως ΧΘ:10+160)» με κωδικό ΜΙS 365912 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι»

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού

ΑΔΑ: ΒΝΖΨ465ΦΘ3-Υ93 - «Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Ανασκαφική έρευνα στη θέση Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης» .

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9D%CE%96%CE%A8465%CE%A6%...

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού

ΑΔΑ: 7ΕΑΝ465ΦΘ3-2Δ5 - Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Ανασκαφική έρευνα στο Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%95%CE%91%CE%9D465%CE%A6%CE%98...

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού

ΑΔΑ: ΩΝΑΓ465ΦΘ3-Τ4Μ - Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας 3 Αρχαιολόγων ΠΕ, 2 Συντηρητών ΤΕ (ή ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης) και 10 Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του υποέργου 5 "Αρχαιολογία" του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" έργου 2011ΣΕ07580021 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας"

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

ΑΔΑ: 7Λ5Ξ465ΦΘ3-ΡΗΤ - Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ΠΕ συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΤΕ συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9B5%CE%9E465%CE%A6%CE%983-%CE...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

ΑΔΑ: ΩΕΠΓ465ΦΘ3-Ζ6Τ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου: ''Ανάπλαση - Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης των Αιγών. Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύμβων και της ταφικής συστάδας των Τημενιδών (Συστάδα Γ'').
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%A0%CE%93465%CE%A6%...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

Πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού, εργατοτεχνικού και ανειδίκευτου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου «Ανασκαφική Έρευνα Ρωμαϊκής Έπαυλης στην Κατουνίστρα Λουτρακίου Ν. Κορινθίας» το οποίο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A9%CE%97465%CE%A6%CE%98...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί