Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13/10/2014

ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την επίβλεψη των εργασιών του υποέργου 3 « Αρχαιολογική Έρευνα και Συντήρηση του Βορείου τείχους της Βέροιας» του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%93%CE%A6%CE%93%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/10/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση και αποκατάσταση των κινητών αντικειμένων (ξύλινων, μεταλλικών, κεραμικών-γυάλινων, υφασμάτινων, χαρτώα) της οικοσκευής και συντήρηση ξύλινης θύρας του Αρχοντικού Μίσιου», του έργου «Διαμόρφωση και ανάδειξη του ισόγειου χώρου του Αρχοντικού Μίσιου και δημιουργία εκθεσιακού χώρου» (2η).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 23/09/2014

17Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου έργου στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», με τίτλο «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αιανής», της 17ης Ε.Β.Α..
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/79%CE%942%CE%93-%CE%A0%CE%A5%CE%A9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/09/2014

ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
1. Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α' Φάση - Αρχαιολογία», του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α' Φάση», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΙΓ΄ ΕΠΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11-17/09/2014

ΑΔΑ: 6ΑΨΤΓ-20Λ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A8%CE%A4%CE%93-20%CE%9B

ΑΔΑ: 6ΕΨΟΓ-ΚΗΨ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ " ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ" , ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΕΝΟΣ (1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΥ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A8%CE%9F%CE%93-%CE%9A%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09-10/09/2014

ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την επίβλεψη των εργασιών του υποέργου 7 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Φάση Β’» του έργου «Οδικός άξονας Βέροια-Νάουσα-Σκύδρα, αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα-Νάουσα» των Δήμων Βέροιας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A%CE%A3%CE%A7%CE%93-1%CE%9A2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/09/2014

ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων, για τις ανάγκες του έργου «Συστηματική Ανασκαφική έρευνα ρωμαϊκής οικίας με περίστυλη αυλή, στον αρχαιολογικό χώρο Απτέρας, Δήμου Χανίων» Προγραμματική Σύμβαση.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%97%CE%962%CE%93-%CE%961%CE%9A

21Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 28-29/08/2014

11Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 3: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους «ΧΟΥΝΚΙΑΡ ΤΖΑΜΙ» στην Έδεσσα» του έργου: 2011ΕΠ00880015 Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού « Μ. Αλέξανδρος» και Περιβάλλοντος Χώρου.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/74%CE%934%CE%93-8%CE%9C2

ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 27/08/2014

ΚΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/651%CE%96%CE%93-%CE%9A%CE%A5%CE%9A

ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 25/08/2014

9Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ελλείψει αυτού τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Αποκατάσταση του μαυσωλείου (τουρμπέ) του Μουσά Μπαμπά», το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%93%CE%A97%CE%93-%CE%A6%CE%A98

ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί