Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13-5-2016

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Υποέργο «Οργάνωση – Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μόνιμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου – Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16-20/05/2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Διερευνητικές Τομές-Ανασκαφές» του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A014653%CE%A04-%CE%9D%CE%9B%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06-09/05/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ KAI ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%A484653%CE%A04-1%CE%A7%...

Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων 14-15/04/2016

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Πρόσληψη επιστημονικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στα πλαίσια του έργου 2009ΣΑΕ07180009 της ΣΑΕ 071/8 "Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα -Πύργος-Τσακώνα"

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=260069

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Σύμβαση Ανάθεσης Εργασιών

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, πρόκειται να συνάψει Συμβάσεις Ανάθεσης Εργασιών για την υποστήριξη του διοικητικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου του, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα στον ρόλο του επιστημονικού υπεύθυνου και επιστημονικού συνεργάτη αντίστοιχα.

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού

Πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.28, για 7 (2Θ+5Ε) ώρες εβδομαδιαίως ή ΤΕ01.17, για 5 (5Ε) ώρες εβδομαδιαίως, για τη διδασκαλία του μικτού μαθήματος Συντήρηση Έργων Τέχνης, της ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση» στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, έως 30-06-2016. Κατάθεση διακιολογητικών Πέμπτη 7/4/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 11/4/2016 και ώρα 14.00

ICON-Job oportunities

Iconnect Jobs: 4 March 2016
If you are interested in any of the vacancies below click here for further details.

Eligible members must be logged in before the adverts can be viewed form the Icon website. If you have forgotten your username or password please contact Icon membership team

National Museum Cardiff

Senior Conservator Easel Paintings
35 hours per week
Fixed term: 3 years
Salary: Grade E : FTE 37 £25,925.28 - £32,922.78 pro rata

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων 25/02/2016

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πράξης: «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης» Φάση Α΄(κωδικός πράξης: 2015ΣΕ01480009)

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=258602

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων 17-24/02/2016

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%92944653%CE%A04-30%CE%A8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/02/2016

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου ΕΣΠΑ «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A62%CE%924653%CE%A04-527

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί