Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11-12/06/2014

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στα Κούρεντα Ιωαννίνων», του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στα Κούρεντα Ιωαννίνων», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ με κωδικό MIS 451755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-06-2014).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1006/2014

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ανακοινοποιημένη Απόφαση Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Επανέκθεση Συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας» του έργου με κωδ. 2012ΣΕ01480003 «Εκσυγχρονισμός και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας» (ΕΣΠΑ).
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9C5%CE%92%CE%93-%CE%936%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/06/2014

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στα Κούρεντα Ιωαννίνων», του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στα Κούρεντα Ιωαννίνων», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ με κωδικό MIS 451755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03-04/06/2014

Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

«Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έργο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας»
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=204224

Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/06/2014

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Εργασίες συντήρησης στα δομικά και διακοσμητικά στοιχεία του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ψαρών», του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ψαρών», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟ με κωδικό MIS 357490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%9E%CE%93-%CE...

Συντηρητές τοιχογραφίας

Ζητούνται συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ εγγεγραμμένοι στο μητρώο συντηρητών του υπ. Πολιτισμού με αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία στην αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6983479846

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 27-28/05/2014

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013» έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης» - 1 Συντηρητής ΤΕ, 2 Τεχνικοί Συντήρησης ΔΕ

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=203112

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/05/2014

ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες ανάπλασης κέντρου Κρηνίδων» της Πράξης «Ανάπλαση Κέντρου Κρηνίδων» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007 – 2013».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%997%CE%93-%CE%935%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/05/2014

Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας, Νομού Λέσβου».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=202098

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/05/2014

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ «Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας (Διαμόρφωση μονοπατιού, συντήρηση – στερέωση ιερού ναού Παναγιάς, στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη και αποκατάσταση βυζαντινού πύργου Ματζουρανογιάννη, αποκατάσταση πύργου Λεβένταινας)».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A62%CE%93-%CE%97%C...

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου