Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/03/2014

5η ΕΒΑ

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στο Σκουτάρι Γυθείου π.ε. Λακωνίας»

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A5%CE%93-9%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24-26/02/2014

Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών και ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου που αφορά την Ι ΕΠΚΑ με τον τίτλο "Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Π.Ε Φωκίδας"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=192154

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19-20-21/02/2013

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αγίου Πέτρου των Δομινικανών και ανασκαφικού χώρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου» [Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013]
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=191922

ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/02/2014

26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγµένου στο Ε.Π.«∆υτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» έργου: 2011ΣΕ01480000 « Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στη Μεσορούγα Αλαγονίας».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%9F%CE%93-%CE...

ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/02/2014

ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Υποέργο 6 «Εργασίες Αρχαιολογίας στο Τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγή» του Έργου «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού: Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγή»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A18%CE%93-%CE%94%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/02/2014

ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», έργου ΕΣΠΑ «Επισκευή και δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών δαπέδων»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A1%CE%9D%CE%93-4%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 10/02/2014

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου Σωστικές αρχαιολογικές έρευνες στα πλαίσια της, ενταγμένης στο Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013 του ΕΣΠΑ Πράξης Βελτίωση οδού Καμαρίνας – Ωρωπού, του Δήμου Πρέβεζας, της Π.Ε. Πρέβεζας
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A15%CE%93-3%CE%91%...

Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6 & 7/02/2014

ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη πρόσληψςη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007 – 2013».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A12%CE%93-%CE%974%...

ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/02/2014

10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΩΤΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%A13%CE%93-%CE%A9%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 04/02/2014

6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη «Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013" έργου « Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση - Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής ».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=190232

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου