Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/02/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης καθώς και ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού και σχεδιαστών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» συνεχιζόμενου έργου (phashing – Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020) «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Παιανίας και Γλυκών Νερών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/01/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ» [Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης & Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 23/11/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 9ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 26Η ΕΒΑ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ "ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=253256

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17-18/11/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ
Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) μήνα για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες για τις ανάγκες του υποέργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» της Πράξης «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11-16/11/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Κρήτης και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» αρχαιολογικού έργου ««Αποκατάσταση - επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κω».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=252634

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/11/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου Συντήρηση-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της Β΄φάση"
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=252142

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/10/15

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου ΕΣΠΑ «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 7-8/10/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του έργου "Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ φάση)"
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%9D%CE%91465%CE%A6%CE%98...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 5/10/2015

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία του έργου : «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ2+840 έως ΧΘ:10+160)» με κωδικό ΜΙS 365912 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι»

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού

ΑΔΑ: ΒΝΖΨ465ΦΘ3-Υ93 - «Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Ανασκαφική έρευνα στη θέση Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης» .

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9D%CE%96%CE%A8465%CE%A6%...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί