ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/04/2013

ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤHΤΩΝ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 (ΕΣΠΑ):Αρχαιολογικές Εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου στο ανάκτορο του Νέστορος.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=147794