Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων 14-15/04/2016

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Πρόσληψη επιστημονικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στα πλαίσια του έργου 2009ΣΑΕ07180009 της ΣΑΕ 071/8 "Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα -Πύργος-Τσακώνα"

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=260069

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Σύμβαση Ανάθεσης Εργασιών

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, πρόκειται να συνάψει Συμβάσεις Ανάθεσης Εργασιών για την υποστήριξη του διοικητικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου του, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα στον ρόλο του επιστημονικού υπεύθυνου και επιστημονικού συνεργάτη αντίστοιχα.

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού

Πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.28, για 7 (2Θ+5Ε) ώρες εβδομαδιαίως ή ΤΕ01.17, για 5 (5Ε) ώρες εβδομαδιαίως, για τη διδασκαλία του μικτού μαθήματος Συντήρηση Έργων Τέχνης, της ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση» στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, έως 30-06-2016. Κατάθεση διακιολογητικών Πέμπτη 7/4/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 11/4/2016 και ώρα 14.00

ICON-Job oportunities

Iconnect Jobs: 4 March 2016
If you are interested in any of the vacancies below click here for further details.

Eligible members must be logged in before the adverts can be viewed form the Icon website. If you have forgotten your username or password please contact Icon membership team

National Museum Cardiff

Senior Conservator Easel Paintings
35 hours per week
Fixed term: 3 years
Salary: Grade E : FTE 37 £25,925.28 - £32,922.78 pro rata

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΏΝ ΔΑΠΕΔΩΝ IN SITU

Το Εργαστήριο Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων του ΤΕΙ Αθήνας
διοργανώνει ένα διήμερο διαλέξεων με θέμα τη συντήρηση ψηφιδωτών
δαπέδων in situ, στις 4 και 5 Απριλίου 2016.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Ελληνικού Τμήματος του
ICOM στην οδό Αγ. Ασωμάτων 15 στο Θησείο, από τις 17.00 – 20.00

Δευτέρα 4 Απριλίου: 17.00 - 20.00
Gael De Guichen, Honorary President of the International Committee for the
Conservation of Mosaics (ICCM)
- History of Mosaic Conservation

Ανακοινώσεις: 

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed