ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2/7/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΠΑ"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ"
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%A6465%CE%A6%CE%98...

‘Σεμινάριο με θέμα τη Συντήρηση Ψηφιδωτών Δαπέδων in situ’

Το Εργαστήριο Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και υπό την αιγίδα της ΕΦΑ Αθήνας, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη μελέτη και συντήρηση ψηφιδωτών δαπέδων in situ, χρηματοδοτούμενο από το ίδρυμα J. M. Kaplan (hWp://www.jmkfund.org).

Ανακοινώσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/06/2015

Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 6ου υποέργου «Αρχαιολογικός έλεγχος στην περιοχή των Μεσαμπελιών» του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου» [Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 - Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Η. & Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου]

Διάλεξη: Ιστορία και Δεοντολογία της Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

29 Ιουνίου 2015, ώρα 15.00, ΤΕΙ Αθήνας, Αμφιθέατρο ΣΑΕΤ
Διάλεξη: Ιστορία και Δεοντολογία της Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Frank Matero
Professor of Architecture, Historic Preservation Program University of Pennsylvania, Director of Architectectural Conservation Lab

Ανακοινώσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

The European Parliament is looking for curators, museum educators and conservators to be recruited as permanent staff for the House of European History (HEH).
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ad/index_en.htm

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed