Κριτήρια μοριοδότησης ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις ΙΔΟΧ

Στην τελευταία Γενική Τακτική συνέλευση του ΣΣΑΕΤΤΕ επισημάνθηκε η ανάγκη για την ισοτιμία των ΤΕ και ΠΕ συντηρητών σε πρακτικό επίπεδο. Παράλληλα, συζητήθηκε η τροποποίηση των κριτήριων μοριοδότησης που έχει θέσει το ΑΣΕΠ (ξένες γλώσσες, μέγιστη προϋπηρεσία στα 5 έτη και πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστών), με σκοπό την βελτίωση τους ως προς μια πιο αξιοκρατική αξιολόγηση των υποψηφίων. Σε αυτά τα θέματα διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις, με αποτέλεσμα να μην καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένη δράση.

Η πολύ-ποικιλότητα του έργου της συντήρησης των μνημείων - Η πράσινη διάσταση

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών έχοντας την ευθύνη της συντήρησης μνημείων
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων
που τα περιβάλλουν, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το μοναδικό
οικοσύστημα με την υψηλή βιοποικιλότητα, που αναπτύσσεται σε αυτές τις
αδιατάραχτες πράσινες οάσεις της μεγαλούπολης.

Ανακοινώσεις: 

Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/5895/20-04-2016, ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων

Αιτήσεις δεκτές από 25/05/2016 μέχρι και 03/06/2016.

Το 4ο bazaar βιβλίων του Μουσείου Μπενάκη

Το 4ο bazaar βιβλίων του Μουσείου Μπενάκη διοργανώνεται και φέτος στο Κτήριο της οδού Πειραιώς (Πειραιώς 138), από την Πέμπτη 19 μέχρι και την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου (Πέμπτη, Κυριακή: 10:00-18:00, Παρασκευή, Σάββατο: 10:00-22:00).

http://www.archaiologia.gr/blog/2016/05/10/%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-bazaar-%...

Ανακοινώσεις: 

Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικών προσφορών -Συντήρηση ξυλόγλυπτων τμημάτων Τέμπλου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας απευθύνει πρόσκληση προς εξειδικευμένες εταιρίες συντήρησης ή συντηρητές εγγεγραμμένους στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την συντήρηση των 198 ξυλόγλυπτων τμημάτων που απαρτίζουν το τέμπλο του 18ου αι. του ναού Αγίου Χαραλάμπους Βαθέος Σάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed