Διοργάνωση έκθεσης μελών Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό πως πολλά μέλη, πέραν της βασικής μας απασχόλησης που είναι (ή που προσπαθούμε να είναι..) η συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς με καλλιτεχνική διάθεση όπως πχ, με την κατασκευή κοσμημάτων, διακοσμητικών αντικειμένων, την κεραμική, τη μουσική, τα εικαστικά και παρόμοιες άλλες ασχολίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17-20/06/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για το υποέργο 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική» και συνεχιζόμενου (έργο phasing) έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας. Β΄Φάση» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94484653%CE%A04-%CE%A162

Περαιτέρω ζητήματα στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου

Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τα Κριτήρια μοριοδότησης ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις τέθηκαν από μέλος του Συλλόγου μας τα παρακάτω δύο ερωτήματα, τα οποία θέτουμε και εμείς με τη σειρά μας προς συζήτηση:

a. Τι σημαίνει και πως κατά περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος «συναφές πτυχίο», που τον συναντάμε διαρκώς στις προκηρύξεις, την μοριοδότηση, ακόμα και στην μισθοδοσία.

b. Πως πρέπει να υπολογίζεται η προϋπηρεσία, σε όσους προέρχονται από το ελεύθερο επάγγελμα και προσκομίζουν τιμολόγια και βεβαίωση ΟΑΕΕ.

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Θέσεις για συντηρητές ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.
Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09/06/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΥΠΟΕΡΓΟ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 26Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ " ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ "ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ" (2013ΣΕ07180000) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed