ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/02/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης καθώς και ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού και σχεδιαστών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» συνεχιζόμενου έργου (phashing – Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020) «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Παιανίας και Γλυκών Νερών».

Ελληνικό φιλμ για την συντήρηση υφασμάτινων έργων τέχνης

Το πρώτο ελληνικό φιλμ για την συντήρηση υφασμάτων δημιουργήθηκε από το εργαστήριο συντήρησης υφάσματος του Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από την σπουδάστρια της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κα. Ιλόνα Ντελιανίδου και την επιμέλεια του δρ. Χρήστου Χ. Καρύδη.

Σκοπός του εισαγωγικού εκπαιδευτικού φιλμ είναι η παρουσίαση των βασικών τεχνικών συντήρησης υφάσματος σε φοιτητές και επιμελητές υφασμάτινων συλλογών που είναι υπεύθυνοι για την μελλοντική διατήρηση τους.

Ανακοινώσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/01/2016

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ» [Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης & Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου]

Νέο ΦΕΚ για την κάρτα ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους

Κατόπιν ενεργειών και συνεχών προσπαθειων του συλλόγου μας καθώς και με τη συνεργασία και τη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.

Προκήρυξη απεργίας Τρίτη 22-12-2015 από το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτων

Το Πανελλήνιο σωματείο έκτακτου προσωπικού προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Τρίτη 22-12-2015 με συγκέντρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού στις 10.00πμ.

Επισυνάπτεται κείμενο του σωματείου

Ανακοινώσεις: 

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed